FB pixel
Selectează o Pagină

Termeni și condiții

Prezentul regulament reprezintă termenii și condițiile de utilizare ale site-ului blackstuff.ro. Orice comandă plasată pe acest site trebuie să fie de acord cu prezentul Regulament. Orice comandă și va fi realizată în conformitate cu acest Regulament și cu legislația aplicabilă în vigoare.

REGULAMENTUL MAGAZINULUI BLACKSTUFF.RO

I INTRODUCERE

1. SC Ramaxchip 1 SRL, cu sediul în Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului Braşov cu J08/1120/2010, RO27492231, facilitează achiziţionarea de mărfuri cu ajutorul reţelei electronice (Internet) – de la adresa: www.blackstuff.ro („MAGAZIN”). Administratorul datelor personale ale clienţilor Magazinului este societatea SC Ramaxchip 1 SRL. cu sediul în Braşov, Romania.

2. Prezentul Regulament se adresează tuturor utilizatorilor Magazinului şi stabileşte principiile de efectuare a înregistrărilor şi de utilizare a contului de Magazin, principiile de rezervare pe cale electronică a mărfurilor disponibile în Magazin (“MĂRFURI” sau „MARFA”), de plasare de comenzi pe site-ul Magazinului precum şi principiul încheierii contractelor de vânzare a Mărfurilor.

3. Poate accesa Regulamentul orice utilizator al Magazinului, în orice moment, “dând click” pe linkul „Termeni si Conditii” aflat pe pagina de web a magazinului.

4. Informaţiile despre Mărfurile din Magazin – printre altele, descrieri, preţuri – constituie o invitaţie la încheierea de contracte de vânzare în sensul legilor în vigoare, conform condiţiilor din documentul Termeni şi Condiții.

5. Mărfurile din Magazin sunt prezentate în mod amănunţit. Pe pagina de web se află informaţii detaliate despre proprietăţile Mărfii, preţul acesteia, materialul din care este realizată etc.

6. Fotografiile şi prezentările produselor oferite au drept scop prezentarea acelor modele de Mărfuri concret indicate de acestea.

II REGULILE DE UTILIZARE A MAGAZINULUI ŞI DE ȊNCHEIERE DE CONTRACTE DE V NZARE A MĂRFURILOR

1. SC Ramaxchip 1 SRL facilitează încheierea de contracte de vânzare a Mărfurilor prin intermediul internetului şi prestează o serie de servicii, prevăzute în Regulamentul de faţă.

2. Contractul de vânzare a mărfurilor se încheie între utilizatorul Magazinului („CLIENT”), şi SC Ramaxchip 1 SRL, cu sediul în Braşov.

3. Condiţia începerii utilizării Magazinului este cunoaşterea acestui Regulament şi acceptarea sa.

4. Informaţiile furnizate de Client în timpul plasării comenzii trebuie să fie reale, actuale şi exacte. SC Ramaxchip 1 SRL îşi rezervă dreptul de a refuza realizarea comenzii, în cazul când datele furnizate nu sunt suficient de exacte şi fac imposibilă realizarea comenzii, mai exact, nu permit predarea corespunzatoare a produselor. Înainte de a refuza realizarea comenzii, SC Ramaxchip 1 SRL, va încerca să îl contacteze pe Client pentru a stabili ce date sunt necesare pentru a face posibilă realizarea acesteia.

5. Magazinul ia toate măsurile tehnice şi administrative posibile şi impuse de anumite norme juridice, menite a proteja datele personale ale Clienţilor şi mai ales de a preveni obţinerea şi modificarea de către persoane neautorizate a datelor personale furnizate în timpul înregistrării.

6. Clientul care a utilizat Magazinul are obligaţiile:

a) de a nu furniza şi transmite informaţii interzise prin lege;
b) de a utiliza Magazinul într-un mod care să nu perturbe funcţionarea acestuia;
c) de a nu difuza şi de a nu plasa în cadrul Magazinului informaţii comerciale incorecte;
d) de a utiliza Magazinul într-un mod care să nu creeze inconveniente pentru alţi clienţi şi pentru Administratorul Magazinului;
e) de a folosi informaţiile amplasate în paginile magazinului doar în scop personal.

III ȊNCHEIEREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE

1. Magazinul facilitează plasarea comenzilor de Marfă pe pagina web a Magazinului (on-line), urmând procedura de plasare a comenzilor,

2. Magazinul primeşte comenzile plasate on-line pe parcursul întregii zile, în toate zilele săptămânii. Comenzile plasate în zilele libere sau de sărbători vor fi prelucrate în decurs de două zile lucrătoare de la data plasării comenzii

3. Clientul poate plasa o comandă fără a fi nevoie de a-şi înregistra permanent datele personale în baza de date a Magazinului (aşa numitele cumpărături fără înregistrare).

4. Condiţia plasării comenzii o constituie completarea în formular a tuturor datelor cerute, necesare pentru expediere şi pentru generarea din sistem a facturii fiscale sau bonului fiscal.

5. Pentru a plasa o comandă se aleg Mărfurile din Magazin, mai ales în ceea ce priveşte cantitatea, culoare, mărimea, după care se trece la “Coş” şi continuă procedura de plasare a comenzii selectându-se diferitele opţiuni.

6. Până la momentul confirmării selectării Mărfurilor cu tasta „Trimite comanda” Clientul are posibilitatea de a efectua modificări referitoare la Marfa din comandă, precum şi la datele pentru livrare şi de facturare. Confirmarea de către Client a comenzii prin tasta „Finalizează comanda” este echivalentă cu acceptarea obligaţiei de a face plata preţului Mărfurilor şi a costurilor de livrare, lucru despre care Clientul este informat direct, înainte de confirmarea comenzii.

7. Confirmarea de către Client a comenzii conform pct. 6 de mai sus constituie oferta transmisă de Client către SC Ramaxchip 1 SRL, de a încheia contractul de vânzare, conform conţinutului comenzii şi prezentului Regulament.

8. In momentul plasării comenzii conform pct. 6 de mai sus, Clientul primeşte la adresa de e-mail indicată un mesaj referitor la comanda plasată: cantităţile de Mărfuri comandate, valoarea comenzii, tipul de livrare şi de plată ales, timpul de livrare a comenzii precum şi datele de contact ale Clientului, Magazinului, informaţii despre modul de depunere a reclamaţiei în privinţa Mărfurilor precum şi despre dreptul Clientului de a se retrage din contractul de vânzare. Procedura aceasta reprezintă şi o confirmare a primirii de către Magazin a ofertei de achiziţie din partea Clientului.

9. Magazinul transmite confirmarea acceptului sau refuzul de a accepta comanda Clientului, transmisă prin e-mail sau telefonic (Confirmarea realizării şi livrării comenzii) la adresa de e-mail indicată de acesta. După primirea confirmării de mai sus se ajunge la încheierea între Client şi SC Ramaxchip 1 SRL, a contractului de vânzare a Mărfurilor comandate de Client.

10. Contractul de vânzare se încheie în limba română, având conţinutul prezentulului Regulament completat cu comanda plasată de Client.

11. Fără atingerea dreptului Clientului de se retrage din contract, conform legislaţiei în vigoare, Clientul poate renunţa la comandă înainte de a primi de la Magazin confirmarea ofertei de achiziţie, adică înainte de a primi mailul care confirmă acceptarea comenzii spre realizare, despre care se vorbeste la pct. 9 de mai sus. In această privinţă Clientul trebuie să contacteze urgent Magazinul – este posibil prin telefon, cu confirmare prin e-mail.

12. In cazul alegerii de către Client a altei forme de plată decâ “ramburs” Magazinul îşi rezervă dreptul de a refuza realizarea comenzii în cadrul contractului de vânzare, în cazul când: (i) datele de contact ale Cumpărătorului sunt atât de neclare, încât fac imposibilă livrarea mărfii, (ii) tranzacţia nu a fost autorizată în sistemul de plăţi electronice sau (iii) plata pentru comandă nu a fost efectuată în termen de 2 zile lucrătoare de la data plasării comenzii.

13. Preţul produselor este afişat pe site şi este asumat în momentul trimiterii comezii neputând fi modificat ulterior. Orice modificare a preţului pe site poate fi realizată fără obligativitatea SC Ramaxchip 1 SRL de a notifica în prealabil.

IV LIVRAREA ŞI RECEPȚIONAREA MĂRFURILOR

1. Mărfurile sunt livrate la adresa indicată de către Client în comandă. Termenul estimativ pentru livrarea Mărfurilor este stabilit în rezumatul comenzii, înainte de confirmarea de către Client a plasării comenzii prin tasta “Trimite comanda”.

2. Timpul prevăzut pentru livrarea la Client, la livrarea prin curier, este de 5 zile lucrătoare din ziua următoare trimiterii coletului. Termenul integral, maxim, de realizare a comenzii nu ar trebui să depăşească 7 zile lucrătoare şi în niciun caz nu va depăşi 20 zile de la data încheierii contractului de vânzare. Inceperea realizării comenzii poate fi întârziată până la momentul înregistrării în contul bancar al Magazinului al preţului vânzării (şi eventualelor costuri cu livrarea), în cazul alegerii de către Client al formei de plată în avans prin internet (adică prin serviciul de plată online sau printr-un transfer on-line obişnuit).

3. Mărfurile sunt livrate la adresa indicată de pe teritoriul României prin curier. Taxele pentru livrarea produselor se indică în procesul de plasare a comenzii. Magazinul facilitează şi preluarea Mărfurilor în magazine staţionare, indicate la pct. 6 şi următoarele.

4. Comenzile cu o valoare de peste 138 lei vor fi expediate pe cheltuiala Magazinului. In celelalte cazuri costul de expediere a Mărfurilor achiziţionate, în cuantum de 19 lei este suportat de către Client, lucru despre care este informat tot înainte de confirmarea comenzii plasate. La fiecare produs expediat se ataşează dovada achiziţionării (bon fiscal sau factură fiscală) precum şi un formular de înlocuire/returnare a mărfii.

V PREȚURI ŞI METODE DE PLATĂ

1. Informaţia despre preţul de achiziţie al mărfii de pe pagina de web a magazinului este obligatorie din momentul primirii de către Client a unui e-mail de confirmare a acceptării comenzii plasate de acesta, pentru achiziţia Mărfurilor selectate, conform pct. II par. 9. Respectivul preţ nu mai suferă modificări, indiferent de modificările de preţ din Magazin care mai pot avea loc după confirmarea comenzii prin mail.

2.. Preţurile produselor din magazine sunt date în lei şi conţin toate componentele preţului, inclusiv TVA, taxe vamale şi impozite.

3. Clientul va achita preţul Produselor comandate şi cheltuielile de expediţie, după cum doreşte:

a) “prin ramburs”, achitând firmei de curierat la livrare
b) prin sistemul de plată electronică

4. SC Ramaxchip 1 SRL îşi rezervă dreptul de a modifica preţul mărfurilor aflate în Magazin, de a introduce în vânzare mărfuri noi, de a desfăşura sau de a revoca acţiuni de promovare pe pagina de web a Magazinului, de a introduce pe aceasta modificări conforme cu prevederile legislatiei în vigoare, cu condiţia ca aceste modificări să nu încalce drepturile persoanelor care au încheiat contracte de vânzare a Mărfurilor oferite de Magazin înainte de efectuarea respectivelor modificări, sau a drepturilor perosanelor autorizate să utilizeze a anume promoţie, conform principiilor acesteia, pe perioada desfăşurării sale.

VI. RECLAMAȚII REFERITOARE LA MĂRFURI

1. Produsele oferite prin magazine sunt noi şi originale. SC Ramaxchip 1 SRL răspunde pentru defectele fizice sau juridice ale Mărfurilor pe baza legislației în vigoare. De asemenea SC Ramaxchip 1 SRL respectă garanția legală pentru conformitatea produselor.

2. SC Ramaxchip 1 SRL va lua măsuri pentru a asigura pe deplin funcţionarea corectă a Magazinului, în domeniile indicate de cunoştinţele tehnice actuale şi se obligă să înlăture într-un termen rezonabil toate neajunsurile semnalizate de către Clienţi.

3. Orice lucru cumpărat în Magazin poate fi obiectul unei reclamaţii, cu respectarea termenilor şi condiţiilor de reclamaţie stabiliţi prin lege, dacă prezintă defecte ce constituie neconformităţi cu contractul de vânzare încheiat.

4. Reclamaţiile se pot trimite prin curier Urgent Cargus, returnând marfa împreună cu descrierea în scris a defectului şi cu dovada achiziţionării, prin scrisoare recomandată sau altă altă formă de transmitere, la adresa: SC Ramaxchip 1 SRL, adresa Str Drumul cu Plopi nr 174, Sanpetru, Brasov, adăugând: „Reclamatie magazin online Blackstuff.ro”. Clientul va fi informat despre modul de rezolvarea a reclamaţiei în termen de 14 zile, calculate din ziua următoare primirii de către Magazin a trimiterii cu marfa reclamată.

5. Clientul are dreptul la următoarele pretenţii, conform legislației în vigoare:

a) să ceară să renunţe la Contract sau să ceară reducerea preţului Mărfii, dacă Vânzătorul nu înlocuieşte de urgenţă şi fără mari inconveniente pentru Cumpărător, marfa defectă sau nu înlătură defectul, ori
b) Să ceară înlocuirea Mărfii cu o alta fără defecte sau înlăturarea defectelor.

6. In cazul în care reclamaţia nu este admisă, Marfa va fi returnată împreună cu un raport referitor la nejustificarea reclamaţiei.

7. In cazul în care se constată de către Client deteriorarea Mărfii în timpul transportului se recomandă ca el să întocmească în prezenţa curierului un proces verbal de daune.

VII RETURURILE DE MARFĂ – RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE

1. Clientul – consumator, așa cum este definit conform normelor în vigoare, are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare fără a indica motivul, pe baza dispozițiilor legale și a principiilor de mai jos.

2. Termenul de retragere din contractul de vânzare a Mărfurilor expiră după împlinirea a 30 zile de la data când Clientul a intrat în posesia mărfurilor sau când o a treia persoană, alta decât transportatorul, indicată de către Client, a intrat în posesia Mărfurilor.

3. Pentru a-şi exercita dreptul de retragere din contract Clientul trebuie să aducă la cunoştinţa Magazinului decizia sa de renunţare, printr-o declaraţie clară (de ex. O scrisoare expediată prin poştă sau e-mail) transmisă pe adresa:SC Ramaxchip 1 SRL, adresa Str. Drumul cu Plopi nr.174, Sanpetru. Brasov cu mențiunea “BlackStuff.ro- Retur”.

4. Clienţii pot folosi modelul de formular de retragere din contract care vi se pune la dispoziţie prin e-mail imediat după confirmarea comenzii si care exista si pe website, dar acest lucru nu este obligatoriu. Clienţii pot, de asemenea, să completeze şi să trimită scanat formularul sau orice alte pretenţii prin e-mail, la adresa: contact@blackstuff.ro. Dacă un Client foloseşte această modalitate, Magazinul îi va trimite de urgenţă confirmarea primirii informaţiei despre retragerea din contract pe un suport de informaţii durabil (de ex. prin poştă electronică).

5. Pentru a respecta termenul de retragere din contract este suficient ca Clientul să trimită informaţiile referitoare la exercitarea dreptului de retragere înainte de împlinirea termenului de renunţare.

6. Clientul trimite mărfurile care fac obiectul retragerii din contract la următoarea adresă poştală, prin intermediul unei firme de curierat aleasă de Client: SC Ramaxchip 1 SRL, adresa Str. Drumul cu Plopi nr.174, Sanpetru. Brasov cu mențiunea “BlackStuff.ro – Retur” de îndată, sau, în orice caz, nu mai târziu de 30 zile de la data când a informat Magazinul despre retragerea din prezentul contract. Termenul se consideră a fi respectat dacă Clientul returnează obiectul înainte de împlinirea termenului de 30 zile.

7. Clientul suportă costurile directe de returnare a mărfurilor.

8. In cazul retragerii din contract Magazinul va returna Clienţilor sumele încasate pe respectiva marfă, de îndată, sau nu mai târziu de 14 zile de la data când Magazinul a fost informat despre decizia Clientului de a-şi exercita dreptul de renunţare la contract.

9. Returnarea sumelor achitate de Client se face în acelaşi mod cu cel ales de Client la tranzacţia iniţială. Magazinul poate amână returnarea plăţii până la momentul primirii produsului.

10. Clienţii răspund doar pentru reducerea valorii Mărfurilor returnate, rezultate din utilizarea acestora în alt mod decât cel necesar pentru a constata caracterul, trăsăturile şi funcţionarea produsului.

VIII INFORMATII REFERITOARE LA SERVICIILE PRESTATE ON-LINE

1. Magazinul prestează pentru Clienţi următoarele servicii, pe cale electronică:

a) Facilitarea încheierii on-line a contractelor de vânzare din Magazin, conform prezentului Regulament,
b)Facilitarea deschiderii de conturi ale Clienţilor în Magazin,
c)Transmiterea informaţiei comerciale comandate, referitoare la mărfuri.

2. Clientul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare a mărfurilor conform normelor juridice aplicabile şi în baza principiilor stabilite de prezentul Regulament. In plus, Clientul are dreptul, în orice moment, de a cere încetarea de către Magazin a prestării serviciilor menţionate la pct 1 a) b) şi c) de mai sus.

3. Condiţiile tehnice de prestare de către Magazin, pe cale electronica, a serviciilor, sunt următoarele:

a) acces la Internet,
b) folosirea unui browser care face posibiliă editare unor documente hypertext
(Internet Explorer, Opera, FireFox, Chrome sau altele asemănătoare),
c) Deţinerea unui cont de poştă electronică.

4. Reclamaţii privitoare la serviciile prestate de Magazin pe cale electronică pot fi depuse transmiţându-le la adresa de e-mail a Biroului de Customer Service a Magazinului contact@blackstuff.ro. Reclamaţia Clientului trebuie să conţină denumirea beneficiarului şi o scurtă descriere a procesului reclamat. Magazinul se va strădui ca reclamaţiile depuse să fie examinate în cel mai scurt timp cu putinţă, totuşi, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii reclamaţiei de către Magazin. Despre modul în care a fost soluţionată reclamaţia Clientul va fi anunţat pe calea aleasă de Client, telefonic sau ca informaţie transmisă pe e-mail la adresa indicată de acesta.

SC Ramaxchip 1 SRL aduce la cunoştinţă că în funcţie de setările browserului Clientului poate introduce în sistemul teleinformatic al Clientului fişiere cookies, ce nu sunt o componentă a conţinutului serviciilor prestate de către Magazin dar care ar putea permite identificarea ulterioară a Clientului ce intră pe pagina de web a Magazinului şi sunt utilizate de Magazin pentru a înlesni Clientului utilizarea Magazinului, ca şi pentru monitorizarea de către Magazin a navigărilor Clientului pe pagina de web. Clientul poate renunţa în orice moment la posibilitatea ca Magazinul să utilizeze cookies, prin anumite setări ale browserului său.

IX Alte prevederi

1. Conținutul și design-ul BlackStuff.ro, inclusiv look&feel-ul acestuia și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea BlackStuff.ro și sunt protejate prin legislația în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul informațiilor și conținutului postat de terțe părți pe site-ul BlackStuff.ro, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație.

2. Puteți copia și printa conținutul BlackStuff.ro doar pentru folosința dumneavoastră personală, în scopuri necomerciale.

3. Este interzisă orice utilizare a conținutului BlackStuff.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email
În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul BlackStuff.ro încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un e-mail la contact at Blackstuff.ro cu drepturile încălcate pentru a permite administratorilor BlackStuff.ro să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

4. Forța majoră BlackStuff.ro, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința BlackStuff.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la BlackStuff.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele BlackStuff.ro, erorile de operare, greva etc.

IX PREVEDERI FINALE

1. Datele personale ale Clienţilor furnizate în timpul înregistrării în Magazin sunt prelucrate de către SC Ramaxchip 1 SRL. exclusiv în scopul realizării comenzilor; ele mai pot fi prelucrate şi în scopuri de marketing, dacă Clientul îşi exprimă acordul pentru acest lucru, într-o declaraţie separată. Clientul are dreptul de a completa, actualiza, corecta datele personale, de a retrage definitiv sau doar pentru o anume perioadă de timp permisiunea pentru prelucrarea lor sau de a cere ştergerea lor dacă sunt incomplete, neactuale, neadevărate sau au fost colectate prin încălcarea legii sau nu sunt neapărat necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, precum şi dreptul de a se împotrivi în cazul prelucrării datelor personale în scopuri de marketing. Aceste informații sunt detaliate în Politica de Confidențialitate care este o completarea la prezentul Regulament.

2. Neacceptarea prevederilor prezentului Regulament face imposibilă achiziţionarea mărfurilor oferite de Magazin. Magazinul oferă Clientului posibilitatea de a lua la cunoştinţă prevederile Regulamentului, la plasarea comenzii. Clienţii care deţin cont în Magazin vor fi informaţi cu privire la modificarea Regulamentului prin e-mail. Clientul care nu acceptă modificările aduse la Regulament are dreptul de a-şi închide contul în orice moment.